Петък, 23 август 2019, брой 160

Разгледайте броя!