Сряда-четвъртък, 29-30 април 2020, брой 69

Разгледайте броя!