Сряда-четвъртък, 17-18 юни 2020, брой 87

Разгледайте броя!