Сряда-четвъртък, 24-25 юни 2020, брой 90

Разгледайте броя!