Сряда-четвъртък, 26-27 август 2020, брой 117

Разгледайте броя!