Сряда-четвъртък, 7-8 октомври 2020, брой 134

Разгледайте броя!