Сряда-четвъртък, 11-12 ноември 2020, брой 149

Разгледайте броя!