Сряда-четвъртък, 18-19 ноември 2020, брой 152

Разгледайте броя!