Сряда-четвъртък, 6-7 януари 2021, брой 2

Разгледайте броя!