Контакти

 Адрес на редакцията
  » гр.Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ бл. 2А, ет. 1, ап. 2
телефон: (076) 60-13-72; факс: (076) 60-31-29
e-mail:  sapernik_n@yahoo.com
Директор: инж.Иван Петров
Главен редактор: Любомира Пелова
Коментари и анализи: Валентин Варадинов
 
 Рекламен офис
  » гр.Перник, хотел „Струма“, офис 208; тел./факс: (076) 60-31-29
директор реклама: инж. Ана Петрова
   
 
 Рекламни бюра в град Перник
  » хотел „Струма“ офис 208 тел./факс: (076) 60-31-29
  » ул. „Св. св. Кирил и Методий“ бл. 2А, ет.1, ап.2 тел: (076) 60-13-72
  » ул.“Търговска“ 30 („Симеон-Д“) телефон: (076) 60-46-76
  » ул.“Благой Гебрев“ 66/1А („Интелект 2000“) телефон: (076) 7-53-07
  » Кафе-клуб Антония, кв.“Изток“, ул.“Карл Маркс“ 2А
 
 Информация за вестник „Съперник“,
регистрация – ISSN 1312-7012
  » Издател – „Хермес-1992“ EООД
  » Формат – таблоид
  » Периодичност – ежедневник; броеве за годината – 261
  » Страници – 12
  » Цветове – пълноцветен