Реклама

 Първа страница
» Черно-бяла – 3.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 5.00 лв./кв.см
» До главата – 800.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 500.00 лв. за един месец
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение – 2.00 лв./кв.см
 Последна страница
» Черно-бяла – 2.50 лв./кв.см
» Пълноцветно – 4.00 лв./кв.см
» В рекламен пояс – 400.00 лв. за един месец
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см – 40.00 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см – 70.00 лв. за един месец
» Каре 7/7 см – 110.00 лв. за един месец
Забележка: Съдържанието на текста оформен в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/.
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см – 20.00 лв.
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка – 20.00 лв.
» Каре без снимка – 10.00 лв.
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи – 1.00 лв.
» Фирмена обява до 10 думи – 2.00 лв.
» Интимна обява до 10 думи – 5.00 лв.
Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
Всички горепосочени цени са без ДДС.

………………………………………………………….

ДО …………………..

 ОФЕРТА

Относно: медийно отразяване на кандидатите за кметове и общински съветници за Местни избори 2019

Уважаеми кандидати за кметове и общински съветници, имам удоволствието да Ви предложа настоящата оферта за цялостно медийно отразяване на Вашата предизборна кампания, във връзка с провеждането на Местни избори 2019.

Сключвайки договор с нас, Вие получавате:

  1.   Рекламно каре с размер 7/10см. – със снимка,  изборен номер, послание и др. –  първа страница.
  2.   Писмени материали, касаещи Ваши срещи и изяви по време на предизборната кампания – вътрешна страница с размер до 100 компютърни реда, придружени и със снимки.
  3.   Публикации в интернет изданието на вестник ”Съперник”

Общата сума на договора, касаещ настоящата оферта е 1500.00 лв. за ежедневно присъствие и отразяване на Вашите кандидати на страниците на вестника.

                                     С уважение

гр. Перник

2019 г.                                                      вестник  „Съперник”

                                                       инж. Иван Петров

Към настоящия момент има сключен договор с ПП ГЕРБ.