Реклама

 Първа страница
» Черно-бяла – 3.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 5.00 лв./кв.см
» До главата – 800.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс 3,5/2,5 см – 300.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс 4,5/2,5 см – 500.00 лв. за един месец
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение – 2.00 лв./кв.см
 Последна страница
» Черно-бяла – 2.50 лв./кв.см
» Пълноцветно – 4.00 лв./кв.см
» В рекламен пояс 3,5/4,5 см – 200.00 лв. за един месец
»
»
»
»
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см – 40.00 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см – 70.00 лв. за един месец
» Каре 7/7 см – 110.00 лв. за един месец
Забележка: Съдържанието на текста оформен в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/.
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см – 20.00 лв.
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка – 20.00 лв.
» Каре без снимка – 10.00 лв.
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи – 1.00 лв.
» Фирмена обява до 10 думи – 2.00 лв.
» Интимна обява до 10 думи – 5.00 лв.
Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
Всички горепосочени цени са без ДДС.

–––––––––––––––––––––––––––––

ТАРИфИ

за публикуване на предизборни
материали във вестник “Съперник”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с предстоящото провеждане на Предсрочни парламентарни избори – 2017год., имам удоволствието да Ви предложа настоящите тарифи за Ваши публикации на страниците на вестник „Съперник“, както следва:

  1. Вътрешни страници, с цена 130,00 лв., включващо следните публикации за един брой:

Рекламно каре с размер 11/10 см – снимки, предизборни послания и други – ч/б

  1. Последна страница – със същите параметри на рекламното каре и цена увеличена с 25%, в сравнение с т.1 за ч/б, и 50% за пълноцветно.
  2. Първа страница – с цена увеличена с 50 % в сравнение с т.1 за ч/б и 100% за пълноцветно.

Рекламно каре с размер 7/10 см – снимки, предизборни послания и други.

  1. В цената на точки 1, 2 и 3 съответно влизат и писмени журналистически материали в обем до 60 компютърни реда или 110 вестникарски реда във всеки брой.
  2. В горепосочените цени влизат и безплатни публикации в ежедневното интернет издание на вестника- sapernik.info

Всички горепосочени цени са за еднократни публикации за един брой и са без начислен ДДС. Заплащането се извършва след сключване на договора и оформяне на фактура.

При сключване на договор за цялата кампания отстъпката и начина на плащане се договарят индивидуално.

Вестник „Съперник“

Директор:……………………………..

                                                                                инж. Иван Петров