Реклама

 Първа страница
» Черно-бяла – 3.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 5.00 лв./кв.см
» До главата – 800.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 500.00 лв. за един месец
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение – 2.00 лв./кв.см
 Последна страница
» Черно-бяла – 2.50 лв./кв.см
» Пълноцветно – 4.00 лв./кв.см
» В рекламен пояс – 400.00 лв. за един месец
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см – 40.00 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см – 70.00 лв. за един месец
» Каре 7/7 см – 110.00 лв. за един месец
Забележка: Съдържанието на текста оформен в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/.
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см – 20.00 лв.
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка – 20.00 лв.
» Каре без снимка – 10.00 лв.
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи – 1.00 лв.
» Фирмена обява до 10 думи – 2.00 лв.
» Интимна обява до 10 думи – 5.00 лв.
Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
Всички горепосочени цени са без ДДС.

………………………………………………………….

ОФЕРТА

Относно: Медийно отразяване на кандидатите за народни представители за Европейски парламент 2019

Уважаеми кандидати за народни представители, имам удоволствието да Ви предложа настоящата оферта за цялостно медийно отразяване на Вашата предизборна кампания във връзка с провеждането на Евроизбори 2019.

Сключвайки договор с нас, Вие получавате:

  1. Рекламно каре с размер 7/10 см. – със снимка, изборен номер, послание и др.  –  първа страница.
  2. Писмени материали, касаещи Ваши срещи и изяви по време на предизборната кампания – вътрешна страница, с размер до 100 компютърни реда, придружени и със снимки.
  3. Публикации в интернет изданието на вестник ”Съперник”

Общата сума на договора, касаещ настоящата оферта, е 1000.00 лв. за ежедневно присъствие и отразяване на Вашите кандидати на страниците на вестника.

 

                                   С уважение

Гр. Перник           вестник  „Съперник”

2019 г.                    инж. Иван Петров

 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С:

ПП „ГЕРБ“