Контакти

 Адрес на редакцията
 » гр.Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ бл. 2А, ет. 1, ап. 2
телефон: (076) 60-13-72; факс: (076) 60-31-29
e-mail:  sapernik_n@yahoo.com
Директор: инж.Иван Петров
Главен редактор: Любомира Пелова
Коментари и анализи: Валентин Варадинов
 
 Рекламен офис
 » гр.Перник, ул. „Миньор“ №19; тел.: (076) 60-31-29
директор реклама: инж. Ана Петрова
  
 
 Рекламни бюра в град Перник
 » гр.Перник, ул. „Миньор“ №19 тел.: (076) 60-31-29
 » ул. „Св. св. Кирил и Методий“ бл. 2А, ет.1, ап.2 тел: (076) 60-13-72
 
 Информация за вестник „Съперник“,
регистрация – ISSN 1312-7012
 » Издател – „Хермес-1992“ EООД
 » Формат – таблоид
 » Периодичност – ежедневник
 » Страници – 12
 » Цветове – пълноцветен