Реклама

 Първа страница
» Черно-бяла – 3.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 8.00 лв./кв.см
» До главата – 800.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 500.00 лв. за един месец
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение – 2.00 лв./кв.см
 Последна страница
» Черно-бяла – 2.50 лв./кв.см
» Пълноцветно – 7.00 лв./кв.см
» В рекламен пояс – 400.00 лв. за един месец
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см – 40.00 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см – 70.00 лв. за един месец
» Каре 7/7 см – 110.00 лв. за един месец
Забележка: Съдържанието на текста оформен в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/.
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см – 20.00 лв.
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка – 20.00 лв.
» Каре без снимка – 10.00 лв.
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи – 1.00 лв.
» Фирмена обява до 10 думи – 2.00 лв.
» Интимна обява до 10 думи – 5.00 лв.
Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
Всички горепосочени цени са без ДДС.

………………………………………………………….

 

ОФЕРТА

Относно: медийно отразяване на кандидатите за участие в парламентарни и президентски избори насрочени на 14 ноември 2021 г.

Уважаеми кандидати,имам удоволствието да Ви предложа настоящата оферта за цялостно медийно отразяване на Вашата предизборна кампания на страниците на единствения ежедневник в област Перник, във връзка с провеждането на Парламентарни и Президентски избори 2021 г.
Сключвайки договор с Вас Вие получавате:
1.Рекламно каре с размер 7/10 см. – със снимка, изборен номер,послание и други – първа страница.
2.Писмени материали касаещи Ваши срещи и изяви по време на предизборната кампания – вътрешна страница с размер до 100 компютърни реда, придружени и със снимки.
3.Публикации в интернет изданието на вестник Съперник-sapernik.info

Общата сума на договора касаещ настоящата оферта е 1600.00лв. за ежедневно присъствие и отразяване на Вашите кандидати на страниците на вестника.
.

05.10.2021 г. С Уважение : инж.Ана Петрова

Сключени до момента договори за медийно представяне на кандидатите за участие в парламентарни и президентски избори с ДПС и със Зорница Стратиева.