Реклама

 Първа страница
» Черно-бяла – 4.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 7.00 лв./кв.см
» До главата – 800.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 3,5/2,5 см 400.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 4,5/2,5 см 500.00 лв. за един месец
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение – 3.00 лв./кв.см
 Последна страница
» Черно-бяла – 3.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 5.00 лв./кв.см
» В рекламен пояс – 400.00 лв. за един месец
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см – 50.00 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см – 80.00 лв. за един месец
» Каре 7/7 см – 120.00 лв. за един месец
Забележка: Съдържанието на текста, оформено в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/.
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см – 30.00 лв.
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка – 20.00 лв.
» Каре без снимка – 10.00 лв.
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи – 2.00 лв.
» Фирмена обява до 10 думи – 4.00 лв.
Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
Всички горепосочени цени са без ДДС.

 

……………………………………..

 

ХЕРМЕС 1992 ЕООД

ЕИК 20317971,тел. 0887884095 , електронна поща sapernik_92@abv.bg

Редакция вестник СЪПЕРНИК гр.Перник,ул.Св.св.Кирил и Методий 2А/2

До ………………………………………..

ОФЕРТА

Относно: медийно отразяване на кандидатите за участие в изборите за Народно събрание насрочени на 02 април 2023 г.

Уважаеми кандидати за народни представители,имам удоволствието да Ви предложа настоящата оферта за цялостно медийно отразяване на Вашата предизборна кампания на страниците на единствения ежедневник в област Перник, във връзка с провеждането на Парламентарни избори 2023 г.
Сключвайки договор с Вас Вие получавате:
1.Рекламно каре с размер 7/10 см. – със снимка, изборен номер,послание и други – първа страница.
2.Писмени материали касаещи Ваши срещи и изяви по време на предизборната кампания – вътрешна страница с размер до 100 компютърни реда, придружени и със снимки.
3.Публикации в интернет изданието на вестник Съперник-sapernik.info

Общата сума на договора касаещ настоящата оферта е 1600.00лв. за ежедневно присъствие и отразяване на Вашите кандидати на страниците на вестника.
.

01.03.2023 г. С Уважение : инж.Ана Петрова