Реклама

………………………………………………………….

 

 Първа страница
» Черно-бяла – 4.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 7.00 лв./кв.см
» До главата – 800.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 3,5/2,5 см 400.00 лв. за един месец
» В рекламен пояс – 4,5/2,5 см 500.00 лв. за един месец
 Вътрешна страница
» В рекламно приложение – 3.00 лв./кв.см
 Последна страница
» Черно-бяла – 3.00 лв./кв.см
» Пълноцветно – 5.00 лв./кв.см
» В рекламен пояс – 400.00 лв. за един месец
 Абонаментни карета на вътрешни страници
» Каре 3,5/3,5 см – 50.00 лв. за един месец
» Каре 3,5/7 см – 80.00 лв. за един месец
» Каре 7/7 см – 120.00 лв. за един месец
Забележка: Съдържанието на текста, оформено в каре: лого, фирма, дейност, раб. време, адрес и телефон /до 20 думи/.
 Поздрави за семейни събития
» На последна страница (с цвят) 3,5/3,5 см – 30.00 лв.
 Траурни съобщения на вътрешни страници
» Каре със снимка – 20.00 лв.
» Каре без снимка – 10.00 лв.
 Обяви
» Гражданска обява до 10 думи – 2.00 лв.
» Фирмена обява до 10 думи – 4.00 лв.
Всяка следваща дума се заплаща допълнително по 0.50 лв.
Всички горепосочени цени са без ДДС.